La mejor intranet para centros educativos.
100% cloud y APP, Importación y exportación de datos, Seguridad, Información en tiempo real.

LA MILLOR PLATAFORMA DE GESTIÓ
PER A CENTRES EDUCATIUS

GESTIÓ, QUALITAT I EXCEL·LÈNCIA A L’EDUCACIÓ

iEduca és un software creat l’any 2006, en resposta a la necessitat dels centres educatius per facilitar la gestió de docents i la comunicació entre els centres i les famílies.

Control assistència i incidències dels alumnes

Control d’assistència

iEduca té un mòdul de control del professor

Eines exclusives per l'ús del professorat

Gestió d'horaris de centres educatius

Gestió d’horaris

Gestió de documents per a les escoles

Gestió documental

Governança web

Web pública enllaçada

Comunicació família-alumnat - professorat per a les escoles

Comunicació amb famílies

Reunions i actes

Reunions i actes

Avaluació, qualificació, notes i esdeveniments

Avaluacions

Gestió d'inventari i incidències

Control d’inventari i incidències

Facturació per a les escoles

Facturació

iEduca tenen accés a la intranet via web

100% cloud i APP

iEduca, la intranet millor per a les escoles

Importació i exportació de dades

iEduca és la plataforma més segura per a les escoles

Seguretat

iEduca ofereix informació en temps real

Informació en temps real